Čestitka za ženu koja je unaprijeđena na poslu. Na ilustraciji uspješnog menadžera.