Rumi je pozitivno napisao koliko ste sretni kada radite stvari koje želite.