Pjesma o ljubavi Dylana Thomasa koja je proglašavala snagu Ljubavi nad smrću.