Zemlja ima glazbu za one koji slušaju. Inspirativni citat Georgea Santayane o vintage slike cvijeta.