Ako želite brzo, idite sami. Ako želite daleko, idite zajedno. Afrička poslovica. Citat o životu.